Wersja Polska English Russian
JSU Pobierowo JSU Pobierowo JSU Sianożety JSU Noclegi Zakopane
JSU Pobierowo

 

WIOSNA W ZAKOPANEM

 

MAJÓWKA

Od 229 PLN
 

OFERTA GRUPY

Od 550 PLN
 

BOŻE CIAŁO

Od 229 PLN
 

KONFERENCJE

Od 370 PLN
 

WEEKEND ZA PÓŁ CENY

REGULAMIN POBYTU

W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

JASTRZĘBIA TURNIA” W ZAKOPANEM

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to, bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego pobytu.

 

 1. Jastrzębia Turnia prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych, oraz organizacji imprez wszelkiego rodzaju.

 2. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 3. Ośrodek nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Ośrodka zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń .

 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

 5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji Ośrodka. W celu potwierdzenia ich tożsamości, mają obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust.z10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach

 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych w Naszym Ośrodku Gości zgodnie z ochroną danych Dz. U. z 2001nr87 poz.960) bez ich zgody. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 7. W Ośrodku obowiązuje doba od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.30 w dniu wyjazdu.

 8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 9. Informujemy, że Ośrodek nie odpowiada za pozostawione w pokoju noclegowym mienie Gości.

 10. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

 11. Goście mogą organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa i w granicach czasowych określonych zgodą.

 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) a także powstałe z winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerów. Na terenie całego budynku obowiązuje zakaz palenia.

 14. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu.

 15. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 16. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez Gości rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 14 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 17. Przy organizacji większych imprez, jak np.: wesel, pobytu grup zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamawianej usługi.

 18. W obiekcie zabronione jest:

 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,

 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób będących spoza Ośrodka) w pokojach bez zgody kierownictwa,

 • wprowadzanie wózków dziecięcych do pokoi gościnnych, wózki proszę pozostawiać w miejscach wyznaczonych przez personel,

 • gotowanie potraw i palenie papierosów (popielniczki znajdują się przy wyjściu do ogrodu i przy grilu),

 • korzystanie z oferowanych przez Ośrodek atrakcji dzieciom bez opieki osób dorosłych,

 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

 • zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 1. Goście mają prawo:

 • w okresie sezonu korzystać bezpłatnie z sauny, wanny SPA, klubokawiarni podczas pobytu powyżej 4 dni. Po sezonie wymienione wcześniej atrakcje są odpłatne. Przed wejściem do MiniSpa oraz Sali Klubowej Goście winni dokładnie zapoznać się z regulaminem ich korzystania. Chęć skorzystania z MiniSpa należy zgłosić pracownikowi recepcji.

 • dzieci mogą korzystać z placu zabaw i gier dla nich przeznaczonych, dzieci na placu zabaw winny przebywać pod opieka osób dorosłych.

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

 2. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących, co do jakości usług, Gość proszony jest zgłosić nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 3. Ośrodek Wczasowy Jastrzębia Turnia nie świadczy usług typu room – service tj. codzienne sprzątanie pokoi.

 4. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa hotelowego przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został i obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 roku.

JSU Jastrzębia Turnia - Lokalizacja
Zdjecia i filmy JSU Jastrzębia Turnia
Atrakcje w okolicy JSU Jastrzębia Turnia
Facebook dołacz do nas JSU Jastrzębia Turnia
 

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

Wykonanie: © HotelSoft

Jesteś 2 osobą On-Line